За нас | Условия и цени | Заявка за поръчка | Контакт

Казуси за НБУ

Нашият екип разработва и предлага решения на казуси за НБУ по следните теми и специалности:

(За тях важат същите условия както при другите разработки по поръчка.)

При поръчка на 5 или повече казуси получавате отстъпкa!

Бакалавърска програма

1. Банково дело (казус) Поръчай >
2. Бизнес комуникации и делови преговори (казус) Поръчай >
3. Бизнес комуникации и етикет в туризма (казус) Поръчай >
4. Бизнес план за инвестиции (казус) Поръчай >
5. Бизнес статистика (казус) Поръчай >
6. Бизнес стратегия на малката фирма (казус) Поръчай >
7. Връзки с обществеността (казус) Поръчай >
8. Въведение в публичната администрация (казус) Поръчай >
9. Външноикономическа дейност на фирмата (казус) Поръчай >
10. Данъчно облагане. Застраховане (казус) Поръчай >
11. Екология и природознание в туризма (казус) Поръчай >
12. Застраховане на малки и средни фирми (казус) Поръчай >
13. Защита на интелектуалната собственост (казус) Поръчай >
14. Икономика за мениджъри (казус) Поръчай >
15. Икономика на малкото и средно предприятие (казус) Поръчай >
16. Икономика на природоползването (казус) Поръчай >
17. Икономика на труда (казус) Поръчай >
18. Икономика на туристическата фирма (казус) Поръчай >
19. Икономически структури и индустриална организация (казус) Поръчай >
20. Икономически теории (казус) Поръчай >
21. Индустриална организация (казус) Поръчай >
22. Интелектуална собственост (казус) Поръчай >
23. Информационни системи (казус) Поръчай >
24. Информационно осигуряване в туристическата дейност (казус) Поръчай >
25. Информационно технологии в бизнеса (казус) Поръчай >
26. Логика, философия (казус) Поръчай >
27. Макроикономика (казус) Поръчай >
28. Макроикономически анализи (казус) Поръчай >
29. Маркетинг и реклама на малка фирма (казус) Поръчай >
30. Маркетинг на туристическия бизнес (казус) Поръчай >
31. Маркетинг на услугите (казус) Поръчай >
32. Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност (казус) Поръчай >
33. Международен маркетинг (казус) Поръчай >
34. Международна икономика (казус) Поръчай >
35. Международно междуфирмено сътрудничество (казус) Поръчай >
36. Мениджмънт на туристическата фирма (казус) Поръчай >
37. Микроикономика (казус) Поръчай >
38. Организационно поведение (казус) Поръчай >
39. Организация на малкото предприятие (казус) Поръчай >
40. Основи на екологията (казус) Поръчай >
41. Основи на маркетинга (казус) Поръчай >
42. Основи на правото (казус) Поръчай >
43. Основи на публичното право (казус) Поръчай >
44. Основи на стопанското управление (казус) Поръчай >
45. Пари, банки и капиталови пазари (казус) Поръчай >
46. Планиране и прогнозиране (казус) Поръчай >
47. Пласментна политика (казус) Поръчай >
48. Поведение на потребителя (казус) Поръчай >
49. Правна защита на конкуренцията (казус) Поръчай >
50. Правна култура на бизнес ръководителя (казус) Поръчай >
51. Правни проблеми на малката фирма (казус) Поръчай >
52. Правно регулиране на маркетинговата дейност (казус) Поръчай >
53. Правно регулиране на туристическата дейност (казус) Поръчай >
54. Практикум по езикова култура (казус) Поръчай >
55. Предприемачество (казус) Поръчай >
56. Предприемачество /маркетинг, реклама и бизнескомун./ (казус) Поръчай >
57. Приложна математика за икономисти (казус) Поръчай >
58. Публична финансова администрация (казус) Поръчай >
59. Пъблик рилейшънс и туристическа анимация (казус) Поръчай >
60. Регионална икономика (казус) Поръчай >
61. Рекламен дизайн (казус) Поръчай >
62. Рекламна политика (казус) Поръчай >
63. Специализирани видове туризъм (казус) Поръчай >
64. Сравнителна стопанска история (казус) Поръчай >
65. Стокова политика и иновационен маркетинг (казус) Поръчай >
66. Стратегически мениджмънт (казус) Поръчай >
67. Теория на вземане на решения (казус) Поръчай >
68. Теория на счетоводството (казус) Поръчай >
69. Техника на външнотърговската дейност (казус) Поръчай >
70. Технология и организация на ресторантьорството (казус) Поръчай >
71. Технология и организация на туристическата дейност (казус) Поръчай >
72. Технология и организация на хотелиерството (казус) Поръчай >
73. Търговско право (казус) Поръчай >
74. Управление на информационните системи (казус) Поръчай >
75. Управление на качеството (казус) Поръчай >
76. Управление на маркетинговата дейност (казус) Поръчай >
77. Управление на националната икономика (казус) Поръчай >
78. Управление на проекти (казус) Поръчай >
79. Управление на промените (казус) Поръчай >
80. Управление на промените и фирмената култура (казус) Поръчай >
81. Управление на смесени фирми (казус) Поръчай >
82. Управление на човешките ресурси (казус) Поръчай >
83. Управленски счетоводен анализ (казус) Поръчай >
84. Управленско счетоводство (казус) Поръчай >
85. Финансов анализ на инвестициите (казус) Поръчай >
86. Финансови посредници и пазари (казус) Поръчай >
87. Финансово счетоводство (казус) Поръчай >
88. Финансово управление на малка фирма (казус) Поръчай >
89. Ценова политика (казус) Поръчай >
 

Магистърска програма

1. Бизнесплан за инвестиции (казус) Поръчай >
2. Външнотърговска политика (казус) Поръчай >
3. Икономика на природоползването (казус) Поръчай >
4. Икономически структури и индустриална организация (казус) Поръчай >
5. Институционални анализи (казус) Поръчай >
6. Количествени методи в икономиката (казус) Поръчай >
7. Корпоративно управление (казус) Поръчай >
8. Макроикономически теории и анализи (казус) Поръчай >
9. Маркетинг (казус) Поръчай >
10. Международно междуфирмено сътрудничество (казус) Поръчай >
11. Политики на Европейския съюз (казус) Поръчай >
12. Правно регулиране на бизнеса (казус) Поръчай >
13. Психология на бизнеса (казус) Поръчай >
14. Публична финансова администрация (казус) Поръчай >
15. Публично право (казус) Поръчай >
16. Регионална икономика (казус) Поръчай >
17. Статистика (казус) Поръчай >
18. Стратегии за управление на риска (казус) Поръчай >
19. Счетоводство и финанси на предприятието (казус) Поръчай >
20. Теория на пазарното стопанство (казус) Поръчай >
21. Управление на екипи и лидерство (казус) Поръчай >
22. Управление на качеството (казус) Поръчай >
23. Управление на националната икономика (казус) Поръчай >
24. Управление на проекти (казус) Поръчай >
25. Управление на човешките ресурси (казус) Поръчай >
26. Управленско консултиране (казус) Поръчай >
27. Управленско счетоводство (казус) Поръчай >
28. Финансов анализ на инвестициите (казус) Поръчай >
29. Финансови пазари (казус) Поръчай >

Не намирате Вашия казус? Изпратете запитване от тук

Внимание: Всички казуси са за лично ползване и с помощна цел. BgTemi.com не носи отговорност при опит за плагиатство!Приятели: Spodeli.net, Amazon Books UK, Дипломни работи, naRiba.com, Fensko.com, Недвижими имоти, Хостинг и домейни, 4BG.info, StaykovNET, Лепене на плакати, Будизъм: Медитация, ТВ програма, зъбни импланти Обяви коли

eXTReMe Tracker
Copyright © 2006 BgTemi.com
реферати, курсови и дипломни работи по поръчка